Rabattavtale med Komplett.no

 

Forbundet har forhandlet frem en rabattavtale hos Komplett.no for våre medlemmer.

Avtalen erstatter den gamle avtalen med Mpx.no

Rabatten vil være direkte knyttet opp til hvert enkelt medlems private kundekonto hos Komplett, og baserer seg på at hver enkelt legger inn forbundets rabattkode inne på sin profil.

 

Rabattkoden med bruksanvisning kan du få ved å kontakte:

 

Styremedlem - Info

 

Styremedlem - Lover og bestemmelser

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook