NHF Advokatskjema

 

Etter utfylling her, kommer kopi av skjemaet på e-post til e-postadressen du oppgir. Skriv ut, og gi skjemaet til forbundets advokat før saksbehandling påbegynnes.

Advokatkontoret bes legge ved dette skjema, når faktura sendes til Norsk Helikopteransattes Forbund av regnskapsmessige hensyn.

Hvis du ikke bruker forbundets advokat ADEB, dekker forbundet inntill 11.000,- kr. inkl moms.

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook