Lokalforeningene

 

NHF er Norges minste frittstående hovedorganisasjon med direkte forhandslingsrett mot NHO Luftfart. Vi teller ca 700 medlemmer fordelt i ulike lokalforeninger fordelt over hele landet. For at både lokalforeninger og forbundet skal ha en best mulig kommunikasjonsflyt ut til alle medlemmer har vi valgt å lage egne nettsider på forbundets plattform for hver lokalforening.

Du vil kunne finne den enkelte forenings dedikerte sider i menyen under hovedmenyen til venstre.

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook