Utdanning

For NHF er det viktig at våre tillitsvalgte i forbundet og i lokalforeningene bilr kurset for den oppgaven de er blitt valgt til å utføre. Derfor har vi satt opp følgende kurs for 2013. Skulle det være ønsker om andre kurs, kjøper vi plasser hos andre forbund/arrangører. Forslag til kurs og andre former for utdanning, rettes til vårt styremedlem utdanning på mail: utdanning@nhaf.no

 

Kursprogram for 2017: 

13.-14. november: NHF arrangerer kurs i AML ved advokat kontoret Arntzen de Besche i Stavanger. 
 
28. november:  Grunnkurs forenings arbeid, NHF forbundskontoret Sola.

 

Se fullstendig kursprogram, og meld deg på kursene her!

 

 


Kursprogram for 2015 var følgende: 

15. april 2015: Grunnkurs i foreningsarbeid.

15-16 oktober: Kurs i omstilling

12. novermber: Endringer i AML

 

Kursprogram for 2014 var følgende:

Torsdag 6. februar 2014: Kurs i vikarbyrådirektivet.

20. - 21. mars 2014: Kurs i endrings og omstillingsprosesser.

10. - 11. april 2014: Kurs i grunnleggende foreningsarbeid. - AVLYST pga for få påmeldinger

22. - 23. mai 2014: Forhandlingsteknikk.

20. oktober 2014: EASA Part-66 regelverk. 

 

I løpet av 2013 ble følgende kurs arrangert i regi av NHF: 

29. januar 2013: Part-66 Workshop med Luftfartstilsynet

18-19. mars 2013: Arbeidsrett

12-13. sept 2013: Konflikthåndtering

23-24. nov 2013: Kurs i omstillings- og endringsprosesser

 

 


 

I tilegg kan NHF også tilby en del kurs i samarbeid med Industri Energi (IE). Disse kursene vil arrangeres i Stavanger, og kun ha manuell påmelding. Kursoversikten for disse kursene er under utarbeidelse og det vil gå litt tid før denne legges ut på nett.

 

Dersom du har spørsmål eller påmelding vedrørende kurs i samarbeid med IndustriEnergi sender du mail til utdanning@nhaf.no og kopi til jillgunn@nhaf.no. Husk å oppgi om du trenger; -overnatting, spesifiser fra-til. -flybilletter. Da også spesifiser med flight nr. på T/R flight. -trenger frikjøp og navn på din nærmeste leder. -lokalforening -mail adr. og telefon nr.

Vi anbefaler alle tilitsvalgte i lokalforeningene til å delta på kursene. Påmelding gjøres her på nettsidene, gjennom lokal forening, eller direkte til forbundet på mail: kurs@nhaf.no

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook